cerstve-prazena-kava.cz

Přihlášení
Nová registrace
Zapomenuté heslo


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

    Michal Jakoubek - MIGUEL caffé
    Zličínska 16, 169 00 Praha 6

(dále jen prodávající) deklaruje na těchto stránkách základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří základní vymezení vztahu prodávajícího a zákazníka (dále jen kupující) a jsou pro obě strany závazné. Jedná se o níže uvedené podmínky.
Objednávka, kupní smlouva

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky zboží dochází k uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů. V takové případě požádá kupujícího o potvrzení telefonicky či písemně. Pokud v takovém případě kupující odmítne objednávku potvrdit, stává se tato neplatnou.Uvedené ceny jsou konečné. Objednávat lze přímo v internetovém obchodě, nebo na e-mailové adrese: miguelcaffe@miguelcaffe.cz nebo tel. čísle 602 644 499, 608 330 069.
Poskytované slevy

Poštovné a balné neúčtujeme při zakoupení zboží v celkové ceně větší než 1200kč při nákupu kávy, respektive ceně větší než 1200kč v jiném případě.
Změna a storno objednávky
Změna objednávky

Chcete-li změnit nějakou část potvrzené objednávky, např. způsob platby, můžete tak učinit do 24 hodin od jejího zadání v našem obchodě. V takovém případě nám pošlete e-mail na adresu miguelcaffe@miguelcaffe.cz nebo nám zavolejte na číslo 602 644 499, 608 330 069.
Storno objednávky

Rozhodnete-li se stornovat Vaší objednávku, můžete tak činit bez udání důvodů do 24 hodin od jejího zadání v našem obchodě. V takovém případě nám pošlete e-mail na adresu miguelcaffe@miguelcaffe.cz nebo nám zavolejte na číslo 602 644 499, 608 330 069.
Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

    Při nákupu kávy je dopravné pro objednávky s cenou nad 1200,- Kč (včetně) ZDARMA. U objednávky pod 1200,- Kč je poštovné 130 Kč DOBÍRKOU nebo 105 kč pří platbě PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM.
    Při nákupu jiného zboží je dopravné pro objednávky s cenou nad 3000,- Kč (včetně) ZDARMA. U objednávky pod 3000,- Kč je poštovné 130 Kč DOBÍRKOU nebo 105 kč pří platbě PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM.

Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám PPL nebo pošta oznámení o uložení zásilky. Pokud si kupující objednal zboží, které nebylo možné dodat, zboží se dodatečně nezasílá a je nutno jej objednat znovu. Kupující bude upozorněn kdy toto zboží bude dostupné.

Každá zásilka obsahuje daňový doklad.
Doručování na Slovensko

Ke všem zásilkám na Slovensko účtujeme poštovné ve výši 300,- Kč.
Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo PPL, obvykle do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Možnosti platby

V našem obchodě můžete platit následujícími způsoby:
Dobírkou

Zboží platíte při dodání Českou poštou nebo PPL, respektive při jeho převzetí na úložném místě.
Bankovní převod

Při platbě bankovním převodem se Vám po potvrzení objednávky zobrazí naše číslo účtu, variabilní symbol a další údaje potřebné k vystavení platebního příkazu. Zboží zasíláme až po připsání příslušné částky na náš účet 4734120237/0100.

Jsme plátci DPH - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Reklamační řád
Reklamace zboží

Zásilky můžete reklamovat z následujících důvodů:

    zboží je poškozené
    došlo Vám jiné než objednané zboží (záměna za zcela jiné zboží)

Reklamace přepravních služeb

Vzhledem k tomu, že za škody při přepravě ručí dopravce, doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout přímo před dopravcem. Pokud při této prohlídce zjistíte poškození obalu, sepište ihned s dopravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 89/2012  (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele).

    Kupující je povinen doručenou zásilku, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
    Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).
    Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu.Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při běžném ohledání zásilky či zboží (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).
    Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit nárok odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
    Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.
    K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

    Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavíraní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a vtahuje se na něj 24 měsíční záruční doba.  Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel a nakupuje výrobky vrámci své podnikatelské činnosti se řídí obchodními podmínkami a obchodním zákonníkem. Na zboží se u něj vztahuje 12 měsíční záruční doba.


    Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

    bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
    případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout

Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací a používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku neodborné či nesprávné manipulace, a špatnych podmínek skladovaní.

Změna reklamačního řádu vyhrazena.
Ochrana osobních údajů spotřebitele

Osobní údaje zákazníků vyplněné při objednávce slouží pouze pro interní potřeby při plnění objednávky, dodavatel údaje nepředává žádné další osobě.

Registrací zákazníka automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodu emailem, nebo telefonicky.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu cerstve-prazena-kava.cz.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách cerstve-prazena-kava.cz.

V Praze dne 1.1.2014